tlf

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
Nova Convocatoria Proves...
15 contractes indefinits. Haz click aquí. (detalls)
prev
next

Places 2019APOnlineCitaCRC

contactarbanner3banner4APOnline

 

Espitau Val d'Aran

espitau

C/ Espitau 5, 25530 Vielha
Tel.: 973 64 00 04

 

Resid. Sant Antoni

residencia1

C/ Espitau 5, 25530Vielha
Tel.: 973 64 19 38

 

Servicis Sociaus

Foto servicis sociaus

C/ Major 36, Vielha
Tel.: 973 64 25 60
Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

CDIAP

cdiap

c/ Pomaròla, 12 baixi, 25530 Vielha
Tel.: 973 64 17 25
Dilluns a divendres de 09:00 a 15:00

cdiap@aransalut.com

Super User

Super User

Llistat amb puntuacions finals definitives. En verd  els seleccionats.

 

2 Metge d'Urgències         1 Administratiu Logística magatzem farmàcia  
  Admesos Puntuació total Fase 1
Puntuació total Fase 2 Puntuació total     Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total
1 53725590M 27,65 punts         1 46405839G 30 punts    
2 Y1225716Z 550 punts   550 punts     2 41095807M 95 punts    
3 Y1312249K 289,24 punts   289,24 punts     3 47825324K 150 punts    
4 Y7289280L 95,88 punts         4 37363507F 10 punts    
              5 43526246B 480 punts   480 punts
1 Metge Especialista Traumatologia         6 4372461W 150 punts    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2
Puntuació total     7 40977450Y 220 punts    
1 75726371K 287,20 punts   287,20 punts     8 47311783R 12,60 punts    
              9 47028715V 60 punts    
1 Metge Especialista Ginecologia         10 46165303W 60 punts    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total       Exclosos Motiu    
1 77351422F 387,20 punts   387,20 punts     1 410955161N NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
              2 711251102V NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
1 Metge Especialista Anestesia         3 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total     4 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
1 45787901F 54,20 punts         5 00380943V NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
2 43745758B 536,24 punts   536,24 punts     6 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
                       
1 Metge Especialista Cirurgia         1 Administratiu d'Urgències    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total       Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total
1 07229703K 535,28 punts   535,28 punts     1 47028715V 60 punts    
              2 15376922L 190 punts    
1 Administratiu Oficina Tècnica         3 Y5144613X 340,40 punts    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total     4 45720280Y 413 punts 235,5 punts 648,5 punts
1 47028715V 60 punts         5 41095807M 130 punts    
2 37363507F 0 punts         6 46405839G 70 punts    
3 40977450Y 210 punts         7 73207574T 197,7 punts    
4 41095561N 175 punts         8 45720016H 550 punts 204,2 punts 754,2 punts
5 43710759H 195 punts         9 37363507F 150 punts    
6 45720629X 430 punts   430 punts     10 41096878H 350 punts 144,5 punts 494,5 punts
7 47825324K 150 punts         11 47311783R 192,6 punts    
8 46165303W 40 punts         12 40977450Y 350 punts 193,0 punts 543 punts
  Exclosos Motiu         Exclosos Motiu    
1 41095807M NO ADJUNTA CURRICULUM VITAE         1 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
2 71125102V NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         2 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
3 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         3 41095561N NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
4 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         4 71125102V NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
5 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         5 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
6 00380943V NO ADJUNTA TITOL         6 45720006P NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
              7 43724612W NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
1 Ajudant Cuina         8 00380943V NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total              
1 78140309V 625 punts   625 punts     1 Subaltern Portalliteres    
2 47311783R No acredita experiencia en cuines hospitalaries de 24 mesos           Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total
3 46163146F No acredita experiencia en cuines hospitalaries de 24 mesos         1 37289600E 536,4 punts 187,8 punts 724,2 punts
  Exclosos Motiu         2 78140266C 469,82 punts 141,6 punts 611,42 punts
1 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         3 41095913L 333,06 punts 133,8 punts 466,86 punts
2 52470660R NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         4 41096878H 100 punts    
3 Y719661013L NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         5 524706660R 7 punts    
4 33942222H NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         6 43703558Q 195,55 punts    
5 X7645732A NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA         7 46165303W 40 punts    
                Exclosos Motiu    
              1 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
1 Infermer d'Atenció Primària         2 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total              
1 45720594K 51,62 punts   51,62 punts     2 Infermer Hospitalització    
2 23814892W No supera test de coneixements bàsics en Atenció Primària           Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total
3 47933424K No presentat a test de coneixements bàsics en Atenció Primària         1 47933424K 311,33 punts 145,5 punts 456,83 punts
  Exclosos Motiu         2 55312380W 0 punts    
1 43556045W NO PRESENTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA         3 77363441C 511,85 punts 161,1 punts 672,95 punts
2 780942354N NO PRESENTA TITULACIÓ MINIMA REQUERIDA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA         4 45721074H 650,00 punts 118,0 punts 768,0 punts
              5 46806968J 264,2 punts    
1 Metge Especialista Atenció Primària         6 45720882X 157,09 punts    
  Admesos Puntuació total Fase 1 Puntuació total Fase 2 Puntuació total     7 71222142C 590 punts 190,3 punts 780,3 punts
1 47177569S 5,84 punts         8 78096664A 222,16 punts    
2 43597197F 0 punts         9 53263973K 512,70 punts 204,5 punts 717,2 punts
              10 43556045W 0 punts    
              11 780942354N 0 punts    
              12 45720806A 157,2 punts    
              13 01933984Y 550 punts 165,4 punts 715,4 punts

 

* Per accedir a la fase següent caldrà obtenir un mínim del 40% de la puntuació màxima en cada categoria professional.

* Passaran a la fase següent fins a un màxim de 3 candidats per lloc de treball individual, marcats en verd.

 

2 Metge d'Urgències   1 Administratiu Logística magatzem farmàcia
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL     Admesos PUNTUACIÓ TOTAL
1 53725590M 27,65 punts   1 46405839G 30 punts
2 Y1225716Z 550 punts   2 41095807M 95 punts
3 Y1312249K 289,24 punts   3 47825324K 150 punts
4 Y7289280L 95,88 punts   4 37363507F 10 punts
        5 43526246B 480 punts
1 Metge Especialista Traumatologia   6 4372461W 150 punts
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL   7 40977450Y 220 punts
1 75726371K 287,20 punts   8 47311783R 12,60 punts
        9 47028715V 60 punts
1 Metge Especialista Ginecologia   10 46165303W 60 punts
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL     Exclosos Motiu
1 77351422F 387,20 punts   1 410955161N NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
        2 711251102V NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
1 Metge Especialista Anestesia   3 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL   4 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
1 45787901F 54,20 punts   5 00380943V NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
2 43745758B 536,24 punts   6 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
             
1 Metge Especialista Cirurgia   1 Administratiu d'Urgències
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL     Admesos PUNTUACIÓ TOTAL
1 07229703K 535,28 punts   1 47028715V 60 punts
        2 15376922L 190 punts
1 Administratiu Oficina Tècnica   3 Y5144613X 340,40 punts
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL   4 45720280Y 413 punts
1 47028715V 60 punts   5 41095807M 130 punts
2 37363507F 0 punts   6 46405839G 70 punts
3 40977450Y 210 punts   7 73207574T 197,7 punts
4 41095561N 175 punts   8 45720016H 550 punts
5 43710759H 195 punts   9 37363507F 150 punts
6 45720629X 430 punts   10 41096878H 350 punts
7 47825324K 150 punts   11 47311783R 192,6 punts
8 46165303W 40 punts   12 40977450Y 350 punts
  Exclosos Motiu     Exclosos Motiu
1 41095807M NO ADJUNTA CURRICULUM VITAE   1 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
2 71125102V NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   2 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
3 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   3 41095561N NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
4 77317373K NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   4 71125102V NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
5 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   5 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
6 00380943V NO ADJUNTA TITULO   6 45720006P NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
        7 43724612W NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
1 Ajudant Cuina   8 00380943V NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
  Admesos PUNTUACIÓ TOTAL        
1 78140309V 625 punts   1 Subaltern Portalliteres
2 47311783R No acredita experiencia en cuines hospitalaries de 24 mesos     Admesos PUNTUACIÓ TOTAL
3 46163146F No acredita experiencia en cuines hospitalaries de 24 mesos   1 37289600E 536,4 punts
  Exclosos Motiu   2 78140266C 469,82 punts
1 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   3 41095913L 333,06 punts
2 52470660R NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   4 41096878H 100 punts
3 Y719661013L NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   5 524706660R 7 punts
4 33942222H NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   6 43703558Q 195,55 punts
5 X7645732A NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA   7 46165303W 40 punts
          Exclosos Motiu
1 Infermer d'Atencio Primaria   1 45721665B NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
  Admesos  PUNTUACIÓ TOTAL   2 52125835S NO ADJUNTA TITULACIÓN MINIMA REQUERIDA
 1  4572059k  51,62 punts        
 2  23814892W  No supera test de coneixements bàsics en Atenció Primària   2 Infermer Hospitalització
 3  47933424K  No presentat a test de coneixemnets bàsic en Atenció Primària     Admesos PUNTUACIÓ TOTAL
   Exclosos  Motiu   1 47933424K 311,33 punts
 1  43556045W  NO PRESENTA TITUALACIÖN MINIMA REQUERIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA   2 55312380W 0 punts
 2  780942354N  NO PRESENTA TITULACIÖN MÏNIMA REQUERIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA   3 77363441C 511,85 punts
        4 45721074H 419,13 punts
1 Metge Especialista Atencó Primària   5 46806968J 264,2 punts
   Admesos  PUNTUACIÓ TOTAL   6 45720882X 157,09 punts
 1  47177569S  5,84 punts   7 71222142C 590 punts
 2  43597197F  0 punts   8 78096664A 222,16 punts
        9 53263973K 512,70 punts
        10 43556045W 0 punts
        11 780942354N 0 punts
        12 45720806A 157,2 punts
        13 01933984Y 338 punts

 

 

 

Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L. anuncia la Reactivació de la convocatòria número AS 01/19 de proves selectives per a la provisió dels següents llocs de treball:

 •  1 metge especialista en Atenció Primària
 •  1 metge especialista en Cirurgia
 •  1 metge especialista en Ginecologia
 •  1 metge especialista en Traumatologia
 •  1 metge especialista en Anestesia
 •  2 metge d’Urgències
 •  1 infermer Atenció Primària
 •  2 infermer Hospitalització
 •  1 administratiu d’ Urgències (TEMPS PARCIAL coef: 0.666)
 •  1 administratiu Logística Magatzem Farmàcia (TEMPS PARCIALcoef : 0.5)
 •  1 administratiu Oficina Tècnica (TEMPS PARCIAL coef : 0.5)
 •  1 ajudant cuina
 •  1 Subaltern Portalliteres

Los nous terminis per a la presentació de sol·licituds per participar en els processos de selecció seran els  següents:

FASE 1

- ADMISSIÓ DE SOL:LICITUDS I/O APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
   

       Període d'inscripcions (com a màxim s'avaluaran 3 candidats per lloc ofertat)

       Dilluns 06/07/2020 a les 08:00 hores fins dilluns 13/07/2020 a les 14:00 hores

- LLISTATS PROVISIONALS ADMESSOS I EXCLOSOS (FASE 1)

       Dimarts 14/07/2020

- IMPUGNACIONS (FASE 1)

       Dimecres 15/07/2020 a les 09:00 hores divendres 17/07/2020 a les 14:00 hores

- LLISTATS DEFINITIU ADMESSOS I EXCLOSOS (FASE 1)

       Dilluns 20/07/2020

FASE 2

- REALITZACIÓ DE ENTREVISTES I PROVES COMPLEMENTARIES

        Dimarts 21/07/2020 a les 08:00 hores fins dijous 23/07/2020 a les 14:00 hores

- LLISTATS PROVISIONALS ADMESSOS I EXCLOSOS (FASE 2)

       Dilluns 27/07/2020

- IMPUGNACIONS (FASE 2)

       Dimarts 28/07/2020 a les 09:00 hores dijous 30/07/2020 a les 14:00 hores

- LLISTATS DEFINITIU ADMESSOS I EXCLOSOS (FASE 2)

       Publicació de llistats definitius i resultats

       Divendres 31/07/2020

A partir de 01/08/2020 fins el 01/10/2020 adjudicació de places inici contractes

 

La provisió es realitzarà en règim de personal laboral fix, segons les condicions fixades al Conveni col·lectiu del SISCAT vigent, d'acord amb les condicions específiques que, per a cada lloc de treball, s'indiquen al corresponent Annex, i amb les condicions generals que es fixen a continuació.

 • - Bases generals de seleccio pdf
 • - Solicitud pdf

 

Dimecres, 01 Juliol 2020 09:04

Dia internacional de la música

El passat diumenge 21 de juny, amb l'arribada de l'estiu i coincidint amb el dia internacional de la música, es va presentar el concert d'Arpa, Guitarra i Veu als Hospitals del territori lleidatà. Amb aquest acte vam inaugurar la 4a edició de l'cicle EntreArpes que proposa accions artístic-musicals al territori Lleidatà amb l'arpa com a element comú.


l'arpista Berta Puigdemasa i el guitarrista Ivan Gràcia amb molta il.lusicó comparteixen amb vosaltres, i amb les persones que estan en els hospitals, el concert "Els 4 Elements" que han preparat amb molt d'afecte i inspirant-se en els elements de la natura. Aquesta naturalesa que ara més que mai ens adonem de la importància de preservar-la i cuidar-la, així com de les persones que ens envolten i que a la fi i al el cap són les que aporten sentit a les nostres vides.

Si voleu veure el vídeo complet de el concert d'inauguració, podeu fer clic en la següent imatge:

EntreArpes A3 2020 banner

Dijous, 28 Mai 2020 16:28

Setmana sense fum

L´Atenció  Primària  d´Aransalut s ´adhereix a la setmana sense fum i us anima als que fumeu a fer un intent de deshabituació. El vostre metge/metgessa  o el  vostre infermer/a us poden ajudar.

 

PosterSetmanasensefum MAYO20

 

Dimecres, 13 Mai 2020 16:49

Dubertura CRC d´Aran

Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui.

crcaran

El Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) d'Aran reprèn la seva activitat el 15 de maig.

 • Seguint les mesures preventives per a evitar nous rebrots de COVID-19, serà obligatori demanar cita prèvia per a ser atès.

A partir d'aquest divendres, 15 de maig, el Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) d'Aran reprèn la seva activitat després d'algunes setmanes sense poder oferir els seus serveis a causa de la crisi del COVID-19. El CRC realitzarà revisions tots els divendres fins al 30/06 en horari de 15 a 19 hores, però és totalment obligatori demanar cita prèvia per a ser atès.

Es pot demanar cita prèvia de diferents formes:

 1. Per correu electrònic: sol·licitant dia i hora al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i fent constar nom, cognom i telèfon de contacte.
 2. A través d'aquest link: http://www.elportaldelsanitario.es/l-0014/ i seguint les indicacions.
 3. Per telèfon: telefonant al 973643144 els divendres de 15 a 18 hores.
 4. Fins al 29 de maig també es donarà cita prèvia a l´Espitau Vall D´Aran de manera presencial o telefònicamnet de 10 a 13 hores de diluns a divendres.

Donada la situació d’emergència sanitària per Covid-19 queda en suspens la convocatòria AS2019-01 fins a nou avis.

Les sol·licituds d’inscripció rebudes fins avui es validaran quan es torni a activar la convocatòria.

A la reactivació de la convocatòria s’habilitarà un termini de 5 dies hàbils per corregir documentació enviada (p.e. no compulsada) o enviar noves sol·licituds.

Dijous, 05 Març 2020 18:04

Nova Convocatoria Proves Selectives

15 contractes indefinits. Haz click aquí.

AP

Nova convocatòria de proves selectives per a la provisió de 15 contractes indefinits per a la cobertura de 15 llocs de treball de la plantilla laboral de la societat Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.


Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L. anuncia la convocatòria número AS 01/19 de proves selectives per a la provisió dels següents llocs de treball:

 • - 1 metge especialista en Atenció Primària
 • - 1 metge especialista en Cirurgia
 • - 1 metge especialista en Ginecologia
 • - 1 metge especialista en Traumatologia
 • - 1 metge especialista en Anestesia
 • - 2 metge d’Urgències
 • - 1 infermer Atenció Primària
 • - 2 infermer Hospitalització
 • - 1 administratiu d’ Urgències (TEMPS PARCIAL coef: 0.666)
 • - 1 administratiu Logística Magatzem Farmàcia (TEMPS PARCIALcoef : 0.5)
 • - 1 administratiu Oficina Tècnica (TEMPS PARCIAL coef : 0.5)
 • - 1 ajudant cuina
 • - 1 Subaltern Portalliteres


La provisió es realitzarà en règim de personal laboral fix, segons les condicions fixades al Conveni col·lectiu del SISCAT vigent, d'acord amb les condicions específiques que, per a cada lloc de treball, s'indiquen al corresponent Annex, i amb les condicions generals que es fixen a continuació.

 • - Bases generals de seleccio pdf
 • - Solicitud pdf

El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en els processos de selecció acaba el,proper dia 19 de Març de 2020 a les 14:00H.

Pàgina 1 de 4

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat