Nuevos Telefonos

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
prev
next

AltaLMSLaMevaSalut

APOnlineCitaCRCcontactarbanner4APOnline

 

Qualitat

Qualitat (2)

Dilluns, 08 abril 2019 12:41

Politica de Qualitat del Laboratori

Escrit per

POLITICA DE QUALITAT LABORATORI

Al Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran tenim l’objectiu de garantir la màxima qualitat en totes les determinacions analítiques que realitzem, assegurar l’acompliment dels requisits exigits pels nostres clients, per la legislació i les disposicions reglamentàries que ens apliquen.

En conseqüència, declarem i assumim els següents principis:

  1. Difondre la política de qualitat entre el personal del laboratori assegurant que tot el personal la comprèn i aplica a partir dels procediments establerts. La QUALITAT és una missió comú a totes les àrees i persones del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran. Cada persona és responsable de la Qualitat de la seva feina. La Direcció és responsable d'IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant llur execució.
  2. Realitzar totes les activitats respectant les normes de seguretat tant de les persones com del Medi Ambient. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment a les normatives i recomanacions relatives a l’impacte mediambiental de les seves activitats.

Fomentar la formació, reciclatge continu, sensibilització i motivació permanent de tot el personal de laboratori per assolir el ple desenvolupament personal i les bones pràctiques professionals. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà. Per fer això la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT.

  1. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran posarà especial atenció en el manteniment de les instal·lacions i equipaments, i el personal serà especialment diligent en el compliment dels horaris establerts, en mantenir una correcta imatge personal i atendre les recomanacions que sobre l’avaluació de riscos laborals s’estableixin.
  2. La millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat del Laboratori, assignant els recursos necessaris per a complir la Política i els Objectius de Qualitat establerts, a través verificacions i calibracions de tots els equips automàtics, emprant per a això controls interns i externs, autoritzats internacionalment mantenint registres d'aquesta informació, tant en els sistemes de còmput dels mateixos equips com a registres externs, per aconseguir una traçabilitat de les mostres rebudes i analitzades.

Utilitzar mètodes analítics validats, i reactius de la més alta qualitat. Utilitzar sistemes i equips d'última tecnologia que assegurin la fiabilitat dels resultats de les proves realitzades, així com sostenir un manteniment preventiu apropiat d'equips i sistemes.

  1. Desenvolupar nostres serveis de laboratori clínic basats en l'ètica, honestedat, compromís i sentit humà, respectant les lleis sota les quals es regeixen els laboratoris d'anàlisis clíniques.

Seguretat del pacient.

  1. La Qualitat dels serveis analítics que s’ofereixen als clients i pacients és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques, acceptades per la comunitat científica, de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUAdel procés assistencial. Tots els recursos humans i materials disponibles estan dedicats al pacient per tal d’informar de la seva salut i garantir la confiança que ens ha dipositat. El l’Espitau Vall d’Aran posarà al seu abast un sistema de recollida d’opinió, queixes i suggeriments.
  2. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment als requisits establerts en els contractes de prestació de serveis subscrits. Així mateix adquireix el compromís de satisfer tots els requisits legalment vigents en l’atenció al client com en totes les altres normes reglamentàries i especialment en la confidencialitat de les dades dels clients i pacients.
  1. La fiabilitat i rapidesa dels resultats i informes analítics és una prioritat del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran.
  2. Promoure i desenvolupar les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en  el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.

Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.

      Contribuir en la prevenció d’esdeveniments adversos associats amb l’atenció al pacient.

Dimecres, 05 Novembre 2014 10:21

.../...

Escrit per

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat