Nuevos Telefonos

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
prev
next
Super User

Super User

Divendres, 16 abril 2021 14:51

Contactar

Si voleu enviar-nos qualsevol suggeriment o formular una queixa, poseu-vos en contacte amb:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon 973643140

 

Dimecres, 01 Juliol 2020 09:04

Dia internacional de la música

El passat diumenge 21 de juny, amb l'arribada de l'estiu i coincidint amb el dia internacional de la música, es va presentar el concert d'Arpa, Guitarra i Veu als Hospitals del territori lleidatà. Amb aquest acte vam inaugurar la 4a edició de l'cicle EntreArpes que proposa accions artístic-musicals al territori Lleidatà amb l'arpa com a element comú.


l'arpista Berta Puigdemasa i el guitarrista Ivan Gràcia amb molta il.lusicó comparteixen amb vosaltres, i amb les persones que estan en els hospitals, el concert "Els 4 Elements" que han preparat amb molt d'afecte i inspirant-se en els elements de la natura. Aquesta naturalesa que ara més que mai ens adonem de la importància de preservar-la i cuidar-la, així com de les persones que ens envolten i que a la fi i al el cap són les que aporten sentit a les nostres vides.

Si voleu veure el vídeo complet de el concert d'inauguració, podeu fer clic en la següent imatge:

EntreArpes A3 2020 banner

Dijous, 28 Mai 2020 16:28

Setmana sense fum

L´Atenció  Primària  d´Aransalut s ´adhereix a la setmana sense fum i us anima als que fumeu a fer un intent de deshabituació. El vostre metge/metgessa  o el  vostre infermer/a us poden ajudar.

 

PosterSetmanasensefum MAYO20

 

Dimecres, 13 Mai 2020 16:49

Dubertura CRC d´Aran

Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui.

crcaran

El Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) d'Aran reprèn la seva activitat el 15 de maig.

 • Seguint les mesures preventives per a evitar nous rebrots de COVID-19, serà obligatori demanar cita prèvia per a ser atès.

A partir d'aquest divendres, 15 de maig, el Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) d'Aran reprèn la seva activitat després d'algunes setmanes sense poder oferir els seus serveis a causa de la crisi del COVID-19. El CRC realitzarà revisions tots els divendres fins al 30/06 en horari de 15 a 19 hores, però és totalment obligatori demanar cita prèvia per a ser atès.

Es pot demanar cita prèvia de diferents formes:

 1. Per correu electrònic: sol·licitant dia i hora al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i fent constar nom, cognom i telèfon de contacte.
 2. A través d'aquest link: http://www.elportaldelsanitario.es/l-0014/ i seguint les indicacions.
 3. Per telèfon: telefonant al 973643144 els divendres de 15 a 18 hores.
 4. Fins al 29 de maig també es donarà cita prèvia a l´Espitau Vall D´Aran de manera presencial o telefònicamnet de 10 a 13 hores de diluns a divendres.
Dijous, 05 Març 2020 18:04

Nova Convocatoria Proves Selectives

15 contractes indefinits. Haz click aquí.

AP

DISPONIBLE NUEVA FUNIONALIDAD ONLINE.

Ya puedes pedir cita online para tu médico de Atención Primaria haciendo click en la imagen de abajo:

VisitaOnlineAp

Ademas se podran pedir citas tambien para Enfermería, Pediatría y Odontología.

Dimecres, 25 Setembre 2019 14:21

Cita web Atención Primaria

Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí.

AP

Dilluns, 08 abril 2019 12:41

Politica de Qualitat del Laboratori

POLITICA DE QUALITAT LABORATORI

Al Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran tenim l’objectiu de garantir la màxima qualitat en totes les determinacions analítiques que realitzem, assegurar l’acompliment dels requisits exigits pels nostres clients, per la legislació i les disposicions reglamentàries que ens apliquen.

En conseqüència, declarem i assumim els següents principis:

 1. Difondre la política de qualitat entre el personal del laboratori assegurant que tot el personal la comprèn i aplica a partir dels procediments establerts. La QUALITAT és una missió comú a totes les àrees i persones del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran. Cada persona és responsable de la Qualitat de la seva feina. La Direcció és responsable d'IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant llur execució.
 2. Realitzar totes les activitats respectant les normes de seguretat tant de les persones com del Medi Ambient. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment a les normatives i recomanacions relatives a l’impacte mediambiental de les seves activitats.

Fomentar la formació, reciclatge continu, sensibilització i motivació permanent de tot el personal de laboratori per assolir el ple desenvolupament personal i les bones pràctiques professionals. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà. Per fer això la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT.

 1. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran posarà especial atenció en el manteniment de les instal·lacions i equipaments, i el personal serà especialment diligent en el compliment dels horaris establerts, en mantenir una correcta imatge personal i atendre les recomanacions que sobre l’avaluació de riscos laborals s’estableixin.
 2. La millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat del Laboratori, assignant els recursos necessaris per a complir la Política i els Objectius de Qualitat establerts, a través verificacions i calibracions de tots els equips automàtics, emprant per a això controls interns i externs, autoritzats internacionalment mantenint registres d'aquesta informació, tant en els sistemes de còmput dels mateixos equips com a registres externs, per aconseguir una traçabilitat de les mostres rebudes i analitzades.

Utilitzar mètodes analítics validats, i reactius de la més alta qualitat. Utilitzar sistemes i equips d'última tecnologia que assegurin la fiabilitat dels resultats de les proves realitzades, així com sostenir un manteniment preventiu apropiat d'equips i sistemes.

 1. Desenvolupar nostres serveis de laboratori clínic basats en l'ètica, honestedat, compromís i sentit humà, respectant les lleis sota les quals es regeixen els laboratoris d'anàlisis clíniques.

Seguretat del pacient.

 1. La Qualitat dels serveis analítics que s’ofereixen als clients i pacients és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques, acceptades per la comunitat científica, de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUAdel procés assistencial. Tots els recursos humans i materials disponibles estan dedicats al pacient per tal d’informar de la seva salut i garantir la confiança que ens ha dipositat. El l’Espitau Vall d’Aran posarà al seu abast un sistema de recollida d’opinió, queixes i suggeriments.
 2. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment als requisits establerts en els contractes de prestació de serveis subscrits. Així mateix adquireix el compromís de satisfer tots els requisits legalment vigents en l’atenció al client com en totes les altres normes reglamentàries i especialment en la confidencialitat de les dades dels clients i pacients.
 1. La fiabilitat i rapidesa dels resultats i informes analítics és una prioritat del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran.
 2. Promoure i desenvolupar les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en  el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.

Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.

      Contribuir en la prevenció d’esdeveniments adversos associats amb l’atenció al pacient.

Divendres, 27 Octubre 2017 10:57

Funcionament de la Borsa de Treball 2n Obertura

 

[ Torneu a la borsa de treball ]

Preguntes més freqüents

 

En aquesta pàgina trobareu resposta a algunes de les preguntes més freqüents que us formuleu sobre el funcionament de la borsa de treball. Hi anirem afegint d'altres, seguint les consultes que ens adreceu a l'adresa  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

  1.  Quins són els requisits per ser candidat ?
  2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?
  3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?
  4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?
  5.  Si vull inscriure-m’hi en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?
  6.  Quins són els passos del procés d’ inscripció ?
  7.  Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?
  8.  Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?
  9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?
  10.  Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?
  11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?
  12. Per a qualsevol altre dubte poseu-os en contacte amb RRHH per email a la sigúent adreça : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

[ AVÍS IMPORTANT

Els candidats Inscrits a l 'aplicació de la 1a edició, NO han de tonar a registrar un nou usuari / contrasenya, el qual continua vigent així com   el nombre d' identificació de l'obertura anterior. Però SÍ deuran crear una nova inscripció com qualsevol altre candidat que vulgui participar en aquesta segona obertura de la Borsa de Treball.
Per a facilitar la recuperació dels documents presentats a la primera edició disposaran de la primera inscripció com històric des de la qual podran descarregar-se la documentació i si correspon tornar-la a adjuntar en aquesta segona obertura.
En cas de tenir problemes amb el login (usuari / contrasenya) o amb la descàrrega dels documents de l'edició anterior posar-se en contacte amb el departament de Sistemes d'Informació de l'Espitau Val d'Aran al següent mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per inscriure’s en aquesta segona edició els candidats hauran de seguir els passos que es detallen a continuació.  El que s'exposa en les bases preval sobre el que s'ha explicat en aquestes línies ]

 

 

1.  Quins són els requisits per ser candidat ?

Podran presentar-se al Procés de Selecció tots aquells candidats que reuneixin els següents requisits:


•    Tenir complerts els 18 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
•    Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat Membre de la Unió Europea, ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Comunitat Europea, o concessió de la residència legal a Espanya per a extracomunitaris estrangers.
•    No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Servei de Salut o Administració Pública, en qualsevol dels Estats compresos en l'apartat anterior, en els sis anys anteriors a aquesta convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la corresponent professió.
•    Estar en possessió del títol que habiliti per exercir de la professió segons cada categoria, indicat en l'apartat 2 de les presents bases, i complir totes les condicions que s'assenyalen a les presents bases, en la data de presentació de la sol·licitud del procés de selecció.
•    No patir malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.
•    Per a la categoria de TER i Infermera per optar a l’àrea d'urgències és imprescindible aportar l'acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per Operar Instal·lacions de RX amb finalitats de Diagnòstic Mèdic.
•    Per les categories de Metge d'Urgències i Infermera per optar a l’àrea d'Urgències serà imprescindible obtenir certificat / acreditació en SVA (suport vital avançat) abans de la primera incorporació al servei
•    Aportar els documents especificats en l'Apartat 5.3 i 5.3.1 de les presents Bases. pdf

 

2.  On puc presentar la meva sol·licitud d’ accés a a la Borsa de Treball?

Presenciálment: Les Sol·licituds i la resta de la documentació que s'exigeixi per a cada cas hauran de ser lliurades en sobre tancat en el departament de Recursos Humans, registre de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., situat en C/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran

Telemàticament: Emplenant el formulari d’ inscripció que trobaràs en aquesta web www.AranSalut.com/as/bolsa en la qual et trobes actualment.

En ambdós casos segons s’ especifica a l’ apartat 4.2  de les Bases de la Borsa de Treball. pdf

 

3.  Quins són els terminis per incriure’m a la Borsa de Treball?

Fases y dates del procés de selecció.

  1. Presentació de sol·licitudes con l'autobarem   08/04/2019 - 24/04/2019
  2. Comprovació de requisits  1ª fase 
  3. Publicació de llistats provisionals 1ª fase e impugnacions  
  4. Entrevista Personal de Valoració de Competències
  5. Publicació de llistats provisionals 2ª fase e impugnacions 
  6. Publicació de llistats provisionals 3ª fase e impugnacions
  7. Publicació de Llistas definitius amb resultats finals del procés  

 

4.  Quina és la documentació mínima obligatòria a presentar ?

 • Si es presenta telemàticament utilitzant el formulari d’ incripció web, es deurà adjuntar-se escanejad segons s’ explica a l’ apartat [10].
 • Si es presenta físicament en Aran Salut S.L la documentació haurà de presentar-se engrapada, ordenada i numerada en el següent ordre que se cita.

LA DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A APORTAR JUNTAMENT AMB EL MODEL DE SOL·LICITUD I AUTOBAREM en ambos caso será:


1.    Fotocòpia del DNI (fotocopiat per ambdues cares), passaport o NIE i permisos de treball i residència, en el cas de ciutadans estrangers en els casos previstos a les presents Bases.
2.    La titulació acadèmica requerida: es justificarà amb fotocòpia del títol o certificat d'haver abonat els drets d'expedició del mateix.
 Les titulacions estrangeres que poguessin presentar els/les candidats/as, només seran valorades si estan homologades pel Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
3.    Currículum vitae actualitzat.
4.    Els aspirants amb grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33%, hauran d'acreditar les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents mitjançant dictamen expedit pels centres de valoració i orientació. Aquest dictamen haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació del procés de selecció; la no presentació al costat de la resta de documentació de la sol·licitud i acte baremo, serà causa d'exclusió del procés.
Aquest informe tècnic haurà de ser expedit pels òrgans competents, i en ell s'expressarà el grau i característiques de la discapacitat patida, així com el certificat de compatibilitat per a l'acompliment de les funcions que tingui atribuïdes el lloc sol·licitat, i, si escau, les mesures concretes d'adaptació necessàries per a l'acompliment del mateix.

El lliurament de l’autobarem  sense estar emplenat i/o de falta d'acompanyament de la  documentació que s'indica en els apartats 1 a 4, són causa d'exclusió automàtica del procés de selecció.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS:

Justificació documental dels requisits i la dels mèrits al·legats, subscrit per el/la sol·licitant, qui es responsabilitza de les inexactituds o falsedats en què poguessin incórrer.


•    Els mèrits corresponents a l'apartat d'experiència professional s'acreditaran mitjançant original del Certificat de Serveis Prestats en el cas que es tracti d'Administracions Públiques on constin els temps de permanència en cada unitat i la categoria en cadascun dels serveis treballats. En cas de presentar fotocòpia, haurà d'acompanyar-se d'una vida laboral actualitzada.
No serà necessari acreditar mitjançant certificat, el temps de serveis prestats en l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L., però sí haurà de ser computat pel candidat en el model d’autobarem, perquè sigui tingut en compte en la fase de baremación.
Els serveis prestats en Institucions Sanitàries Públiques d'algun país integrant de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu s'acreditaran per mitjà de certificació oficial expedida per l'òrgan que procedeixi del país en qüestió, acreditant la seva traducció per l'Organisme Oficial corresponent- Fotocòpia exclusivament de la resta dels títols i certificats que puntuen en l’autobarem, sent aquest requisit indispensable per acreditar la puntuació.
Quan es tractin d'empreses de caràcter privat o concertat l'acreditació professional es documentarà necessàriament mitjançant fotocòpia dels contractes de treball acompanyat, en tot cas, per un informe de vida laboral actualitzat.
En cap cas es valorarà el solapament de períodes de treball. D'igual manera, no es consideraran ni els nomenaments ni els contractes que no constin en la vida laboral, així com certificats de serveis prestats de les empreses privades o concertades sense còpia del contracte i vida laboral.
•    L'expedient acadèmic s'acreditarà presentant fotocòpia de la certificació acadèmica o certificat de notes del Centre Oficial corresponent conforme a la titulació requerida.
•    L'acreditació de la formació complementària es realitzarà mitjançant l'aportació de fotocòpia del títol o certificat del curs on consti: Entitat que ho organitza i/o imparteix, denominació del curs, nombre d'hores lectives i segell oficial.
Només es valoraran aquelles accions formatives que compleixin amb l'establert en les instruccions de l’autobarem i que estiguin acreditades amb fotocòpia del corresponent diploma.
•    La docència, les ponències i comunicacions, així com les investigacions realitzades s'acreditaran mitjançant el corresponent Certificat Oficial.
•    Les publicacions s'acreditaran mitjançant fotocòpia dels articles publicats, havent de quedar perfectament indicades les que pertanyen al/la interessat/a en el cas de publicacions en les quals figurin diversos/as autors. En aquest cas, es valorarà exclusivament primer, segon o tercer autor/a.
Si s'aporta algun document en idioma diferent de l’aranès, català o castellà, haurà d'estar traduït per un intèrpret oficial.
Tots aquests mèrits hauran d'acreditar-se mitjançant l'aportació de documentació original per la seva acaro en cas que l'Empresa Pública ho consideri oportú.

 

5. Si vull inscriure’m en més d’ una categoria quantes vegades he de fer el procés d’ inscripció ?

S’ha de  realitzar una inscripció per  la categoría a la que es vol  optar.

Per tant, s’haurà d’emplenar un document d’ autobaremació de la categoría corresponent, un formulari de sol·licitud per a  cada una i afegir la documentació escaient.

 

6. Quins són els passos del procés d’ inscripció ?

 • Descarregar-te i  llegir detingudament les Bases de la Borsa de Treball pdf
 • Reunir en format físic o digital tota la documentació  obligatòria a aportar per a la inscripció. Vure apartat  [4].
 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el model de sol·litud i el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo. Personar-se en el Departamento de RRHH d’ Aran Salut S.L., situat en c/espitau 5 25530 Vielha e Mijaran  amb tota  la documentació obligatòria segons apartat [4].
 • Si ho fas telemàticament : Anar al  formulari d’ Inscripció, emplenar-lo i adjuntar tota la documentació obligatòría. També has d'omplir l'autobarem online. Veure instruccios de com foramlitzar  formulari d’ inscripció a l’ apartat [9].

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o en finalitzar la inscripció un número d identificació , que et reconeixerà  d’ara endavant en el procés d’informació de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica a l’ apartat [3]

 

7. Què és l’ Autobaremació i en quins criteris es basa?

Es el procés per al qual cada persona que  vulgui inscriure’s a la Borsa de Treball d’ AranSalut S.L ha d’ autovalorar els Mèrits fent servir el document d’ autobaremació per a cada Categoria en base al document Valoració de Merits

 

8. Com he d’emplenar el document d’ Autobaremació?

 • Si ho fas presencialment: Sol·licitar el document d’ autobaremació corresponent a la categoría a la qual desitges inscriure’t presencialement en Aran Salut o per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i formalitzar-lo.
 • Si ho fas telemàticament : Has d'omplir l'autobarem online.

 

9.  Com he d’emplenar el formulari d’ inscripció?

Has de fer clic al botó INSCRIURE -S'HI i seguir les instruccions d'aquest manual. [ Manual ]  

 

10. Com he d’adjuntar els documents al formulari d’ inscripció?

Si ho fas  presencialment en AranSalut S.L, els has d’adjuntar segons s’ indica a l’ apartat [4]

En el cas que sigui telemàticament hauràs d’ adjuntar-los escanejats  en els apartats corresponents que trobaràs al formulari d’iinscripció online. Els tipus de documents acceptats són .doc .xls .pdf .jpeg
Prem el botó Examinar. S’obrirà una finestra en què   veuràs tots els documents que tens en el teu PC. Busca i selecciona el que es correspongui  amb el camp que estàs emplenant  dóna a Obrir,  i quedarà seleccionat.
En el cas de la documentació complementària para acreditar els teus mèrits pots afegir-los un a un o d’ una sola vegada: et crees en el teu PC una carpeta amb el nom Documents Complementaris, introdueixes els documents i, comprimint la carpeta generes un fitxer .zip, a continuació seguint el mateix procés deuràs adjuntar-lo a la solicitud fent click en Examinar.

 

11.  Una vegada finalitzat el procés d’ inscripció què va a succeir ?

Una vegada entregat o enviat el formulari rebràs en el teu mail o al finalitzar la inscripció un número d’ identificació , que et servirà  per fer el seguiment  en el procés d’ información de la Borsa de Treball.

Es continuarà amb la següent fase del procés de la Borsa de Treball segons s’ indica en el apartat  [3]

Finalitzada la fase d'entrevistes, la Comissió de Selecció elaborarà el resultat final i definitiu del procés, assenyalant, si escau, els aspirants seleccionats per ordre de puntuació, en la qual es farà constar la qualificació final.
En casos d'empat en la puntuació global del procés de selecció: barem més entrevista per competències, dirimeix la major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència de la fase de valoració curricular.
Els resultats finals es publicaran en:
•    Tauler d'anuncis de l'Empresa Pública Sanitària Aran Salut S.L..
•    Pàgina Web corporativa: www.aransalut.com

 

Pàgina 1 de 4

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat