Nuevos Telefonos

Dubertura CRC d´Aran
Renueva tu persimo de conducir y armas. Cita previa aqui. (detalls)
Cita web Atención Primaria
Disponible cita online para Atencion Primaria. Haz click aquí. (detalls)
Hospitalització
Hospitalització obert 365 dies a l'any 24 hores   (detalls)
prev
next

AltaLMSLaMevaSalut

APOnlineCitaCRCcontactarbanner4APOnline

 

Dilluns, 08 abril 2019 12:41

Politica de Qualitat del Laboratori

Escrit per

POLITICA DE QUALITAT LABORATORI

Al Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran tenim l’objectiu de garantir la màxima qualitat en totes les determinacions analítiques que realitzem, assegurar l’acompliment dels requisits exigits pels nostres clients, per la legislació i les disposicions reglamentàries que ens apliquen.

En conseqüència, declarem i assumim els següents principis:

 1. Difondre la política de qualitat entre el personal del laboratori assegurant que tot el personal la comprèn i aplica a partir dels procediments establerts. La QUALITAT és una missió comú a totes les àrees i persones del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran. Cada persona és responsable de la Qualitat de la seva feina. La Direcció és responsable d'IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant llur execució.
 2. Realitzar totes les activitats respectant les normes de seguretat tant de les persones com del Medi Ambient. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment a les normatives i recomanacions relatives a l’impacte mediambiental de les seves activitats.

Fomentar la formació, reciclatge continu, sensibilització i motivació permanent de tot el personal de laboratori per assolir el ple desenvolupament personal i les bones pràctiques professionals. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà. Per fer això la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT.

 1. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran posarà especial atenció en el manteniment de les instal·lacions i equipaments, i el personal serà especialment diligent en el compliment dels horaris establerts, en mantenir una correcta imatge personal i atendre les recomanacions que sobre l’avaluació de riscos laborals s’estableixin.
 2. La millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat del Laboratori, assignant els recursos necessaris per a complir la Política i els Objectius de Qualitat establerts, a través verificacions i calibracions de tots els equips automàtics, emprant per a això controls interns i externs, autoritzats internacionalment mantenint registres d'aquesta informació, tant en els sistemes de còmput dels mateixos equips com a registres externs, per aconseguir una traçabilitat de les mostres rebudes i analitzades.

Utilitzar mètodes analítics validats, i reactius de la més alta qualitat. Utilitzar sistemes i equips d'última tecnologia que assegurin la fiabilitat dels resultats de les proves realitzades, així com sostenir un manteniment preventiu apropiat d'equips i sistemes.

 1. Desenvolupar nostres serveis de laboratori clínic basats en l'ètica, honestedat, compromís i sentit humà, respectant les lleis sota les quals es regeixen els laboratoris d'anàlisis clíniques.

Seguretat del pacient.

 1. La Qualitat dels serveis analítics que s’ofereixen als clients i pacients és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques, acceptades per la comunitat científica, de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUAdel procés assistencial. Tots els recursos humans i materials disponibles estan dedicats al pacient per tal d’informar de la seva salut i garantir la confiança que ens ha dipositat. El l’Espitau Vall d’Aran posarà al seu abast un sistema de recollida d’opinió, queixes i suggeriments.
 2. El Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran donarà compliment als requisits establerts en els contractes de prestació de serveis subscrits. Així mateix adquireix el compromís de satisfer tots els requisits legalment vigents en l’atenció al client com en totes les altres normes reglamentàries i especialment en la confidencialitat de les dades dels clients i pacients.
 1. La fiabilitat i rapidesa dels resultats i informes analítics és una prioritat del Laboratori de l’Espitau Vall d’Aran.
 2. Promoure i desenvolupar les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en  el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs els centres sanitaris.

Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.

      Contribuir en la prevenció d’esdeveniments adversos associats amb l’atenció al pacient.

Dimecres, 05 Novembre 2014 10:21

.../...

Escrit per
Divendres, 20 Juny 2014 11:30

Comptes Anuals 2013

Escrit per

Comptes Anuals 2013

Dimecres, 21 Mai 2014 08:28

Política de Cookies

Escrit per

Política de privacidad

Finalidad y responsable del fichero

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, AranSalut S.L., CIF B21529334 y dirección en C/ Espitau, 5 (VIELHA – Val d'Aran, 25530), le informa de la existencia de un fichero automatizado de datos creado por esta mercantil y bajo su responsabilidad.

La finalidad del fichero de datos personales mencionado es la de gestionar las funciones de su acceso a las webs de AranSalut como usuario registrado, realizar estadísticas de uso del sitio web, gestionar y responder a los reportes de contenidos que presuntamente lesionan derechos de terceros, resolver dudas de los usuarios y enviarles mediante correo electrónico información sobre las novedades de las webs de AranSalut y, en especial, información sobre los cambios producidos en esta política de privacidad y en los términos de uso del sitio web.

El envío de datos personales mediante cualquiera de nuestros formularios supone la aceptación expresa de su tratamiento automatizado.

Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicando con el responsable del fichero en la dirección de correo electrónico:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

O bien en la siguiente dirección postal:

AranSalut S.L.,

C/ Espitau, 5

VIELHA – Val d'Aran, 25530

 

Datos recabados del usuario y acceso a los mismos

Los datos mínimos que han de comunicarse obligatoriamente al responsable del fichero para crear una cuenta de usuario son únicamente los de nick (nombre de usuario), contraseña y correo electrónico.El resto de datos, si los hubiere, serán opcionales.

Para contactar con nosotros usted solo tiene que suministrar su mensaje junto a su correo electrónico, que únicamente será utilizado para responder a sus dudas o comentarios.

El usuario es consciente y acepta que todos o algunos de los datos suministrados pueden aparecer publicados junto con el contenido o comentario enviado al servicio, por lo que podrán ser visibles para el resto de usuarios, sean o no usuarios registrados. En ningún caso se publicará el correo electrónico que nos ha facilitado para la creación de su cuenta.

El usuario es consciente y acepta que a su cuenta de correo le llegarán mensajes con los pasos a seguir para activar su perfil de usuario.

El usuario podrá eliminar su cuenta y los datos asociados a la misma en cualquier momento si bien las actividades, publicaciones, fichas y comentarios realizados mientras era usuario de las webs de AranSalut permanecerán accesibles desde otros sitios distintos a su perfil.

Actividad de los usuarios registrados

Al crear una cuenta en las webs de AranSalut, el USUARIO es consciente de que otros usuarios del sitio web (registrados o no) tendrán acceso a determinada información de su perfil, tales como fotografía que, en su caso, haya escogido para completar su perfil, nickname, fecha y hora de alta en el registro y comentarios o publicaciones del USUARIO en cualquiera de las webs de AranSalut.

Uso de cookies

El usuario consiente el uso de cookies que, en ningún caso, permitirán la identificación del mismo, a fin de facilitar su navegación en las páginas web de AranSalut. No obstante lo anterior, el usuario podrá deshabilitar las cookies mediante la oportuna configuración de su navegador a tal efecto.

Los servidores capturan de forma automática algunos datos que no permiten la identificación del usuarios tales como: hora de visita de la web, el navegador y el sistema operativo que utiliza y el nombre de dominio del proveedor y/o dirección IP que les da acceso a la red.

Puede hallar toda la información necesaria en nuestra política de cookies enlace.

Google Analytics

Estas páginas web utilizan Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website usted consiente el tratamiento de información acerca de usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Cambios en política de privacidad

El responsable del fichero se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad. Cualquier cambio relevante en la política de privacidad será inmediatamente comunicado al usuario por medio de la dirección de correo electrónico que el mismo haya facilitado al crear su cuenta de usuario.

Los usuarios no registrados deben revisar esta política de privacidad con frecuencia a fin de conocer los posibles cambios realizados desde la última vez que accedieron al sitio web.

El uso del servicio con posterioridad a la modificación de la política de privacidad supone el conocimiento y aceptación de la nueva versión modificada de la misma.

Dijous, 15 Mai 2014 12:26

Organigrama Aran Salut

Escrit per
Dilluns, 05 Mai 2014 14:26

Missió, visió i valors

Escrit per

MISSIÓ:

Proporcionar una atenció sanitària i social de qualitat, que satisfaci les necessitats i les expectatives dels ciutadans, tot vetllant pel manteniment de la proximitat, l’accessibilitat, la continuïtat assistencial, amb la màxima eficiència i seguretat pel pacient, amb el compromís, corresponsabilització i participació dels professionals.

Aquesta missió s’orientarà a mantenir en lo possible el model sanitari i social actual, preservant el dret a la salut i el benestar i l’accés universal dels ciutadans.

Funcions

 • Té la funció de l’assegurament en el sistema sanitari i social públic.
 • És el garant de les prestacions sanitàries i socials públiques per a tots els ciutadans.
 • És “la” asseguradora pública sanitària i social

Aquestes funcions estaran subjectes a la situació actual i futura que es pogui produir i que determinarà el nivell de cobertura assistencial, el tipus de finançament i assegurament públic i únic.

VISIÓ:

Model d’atenció integral, incorporant al ciutadà en la presa de decisions sobre la seva salut i en la seva participació en la millora d’aquesta, amb la col·laboració dels professionals.

VALORS:

 • DE L’ORGANITZACIÓ: la qualitat de vida i el benestar de la persona.
 • DELS PROFESSIONALS: el compromís ètic, la col·laboració i l’excel·lència.
 • DELS CIUTADANS: la participació i la corresponsabilització.


Divendres, 07 Març 2014 09:28

Política ambiental Hospital de Vielha

Escrit per

POLITICA AMBIENTAL HOSPITAL DE VIELHA

El HOSPITAL DE VIELHA, como parte responsable de la sociedad, es consciente de que su trabajo diario debe desarrollarse dentro de un marco de protección y respeto con el Medio Ambiente, tanto en el ámbito de su actividad asistencial, como de la docente, implicando a todas las personas que integran la organización para que sean conscientes de la importancia de la preservación del Medio Ambiente. Por ello se establece la presente Política Ambiental, la cual proporciona el marco en el que deben desarrollarse sus actividades para garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de los requisitos definidos en su Sistema de Gestión Ambiental.

Los fundamentos de la Política Ambiental del HOSPITAL DE VIELHA son los siguientes:

 

1. Compromiso con el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable en todos sus ámbitos de actividad, así como otros requisitos y compromisos que el HOSPITAL suscriba voluntariamente, relacionados con sus aspectos ambientales.

 

2. El HOSPITAL adquiere un compromiso de mejora continua, estableciendo objetivos y metas ambientales mediante Programas de Gestión Ambiental en los que se proponen y revisan los recursos humanos, técnicos y materiales más adecuados para su consecución.

 

3. Compromiso con la prevención de la contaminación, prestando atención a la utilización de los recursos naturales y a la prevención y control de la contaminación atmosférica, de las aguas residuales y del suelo. El HOSPITAL, siendo consciente del volumen de residuos que se producen en sus instalaciones y, a partir de los principios de su Sistema de Gestión Ambiental, establece los mecanismos necesarios para realizar una gestión adecuada y una disminución en el volumen y en la peligrosidad de los mismos.

 

4. El HOSPITAL implica, forma y responsabiliza a las personas que integran la organización para que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental, ya sean trabajadores propios, proveedores o contratistas.

 

5. El HOSPITAL pone esta Política Ambiental a disposición del público que la requiera: los empleados del Hospital, los usuarios y el resto de partes interesadas. Todas las personas que trabajan en el HOSPITAL deberán actuar según estas premisas.

 

Vielha, 16 de diciembre de 2013

 

Dijous, 28 Novembre 2013 08:34

Salutacions

Escrit per

Salutació del President del Consell d’Administració d’Aran Salut Servicis Assistenciaus Integrats.

Joomla! Logo

La societat actual està en constant creixement i transformació i el nostre país n’es un clar reflex. Aran Salut ha estat conseqüència d’una història i d’una voluntat i el seu repte, la seva vocació: el servei als ciutadans.
Història i voluntat que crec per altre banda han estat i son indeslligables. Va ser voluntat i és història el Programa Sanitari Val d’Aran. Molts esforços i moltes persones al llarg del temps, conforman un espai plural on il·lusió, compromís i voluntat de servei al territori i als ciutadans ha estat la trajectòria personal de molts.

I és aquets camí el que ens marca el futur, un futur ple de projectes i de reptes. La dimensió social que avui tenen els nostres serveis són una oportunitat que ens ha de permetra atendre les necessitats diverses i canviants de les persones des de la nostra visió integral. Més enllà del nostre paper de proveidors de serveis sanitaris i socials, el nostre compromis és amb un model de salut i benestar que vol ser el reflex de la seva gent i del seu territori. Un model que volem accessible, proper i participatiu.

Dijous, 28 Novembre 2013 08:33

Ressenya Històrica

Escrit per

PROGRAMA SANITARI VAL D'ARAN

La situació sanitària de la Val d'Aran ha variat substancialment els darrers anys arran de l'aplicació del Programa Sanitari, que va significar una notable millora, tant a nivell de servei com d'infrastructura sanitària. Seguint la línia traçada pel Programa Sanitari Val d'Aran (PSVA), que va néixer com a pla pilot, i atesa la resolució del Parlament de Catalunya el 17 de desembre de 1981, sobre la manca d'assistència sanitària a les comarques de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, el departament de Sanitat i Seguretat Social, en presentar els estudis del Desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya, proposà la creació d'un pla sanitari per tal de coordinar els serveis i les actuacions de la Generalitat de Catalunya en les comarques esmentades.

Per Decret 17/1985, de 31 de Gener, es creà el Pla Sanitari per a aquestes comarques, denominat ALPIR, els objectius del qual eran promoure, planificar i ordenar les actuacions de la Generalitat en matèria de sanitat, coordinar el funcionament dels serveis sanitaris, fomentar i desenvolupar l'atenció primària de la salut i rentabilitzar la utilització dels recursos assistencials i tècnics existents.

Dijous, 28 Novembre 2013 08:33

Avís Legal

Escrit per

Aquesta pàgina web ha estat creada per AranSalut , amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. Els noms del dominis aransalut.cat, aransalut.com i aransalut.net  estàn enregistrats a favor de AranSalut, amb CIF i domicili social al Carrer Espitau, 5, 25530-VIELHA (Lleida). Telèfon de contacte 973640004 i adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, són propietat exclusiva de AranSalut, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de AranSalut. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació AranSalut i l’usuari.

Atenció! Aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Més Informació

Accepto

Cercar en la web

Política de Privacitat